Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha

 “Zdraví nezná hranic – hledejme, co nás spojuje”, je mottem MEZINÁRODNÍHO KONGRESU ZDRAVÍ  2020 PRAHA, který bude zahájen dne 20. 6. 2020 v 15 hodin videokonferencí na www.mkz2020praha.cz.  Jeho hlavní část proběhne v historické budově Nové radnice, sídle Magistrátu hlavního města Prahy ve dnech 11. – 13. 6. 2021 pod záštitou hlavního města Prahy.

     Cílem kongresu je vytvoření celoevropské a celosvětové databáze zahrnující všechny obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM), aby mohl každý, odborník i laik, získávat a využívat informace v oblasti nemedicínských terapií a holistické léčby.

     Česká republika má tu čest být hostitelem významných osobností z různých oblastí péče o zdraví z USA, Indie, Velké Británie, Německa, Kolumbie, Rakouska, ale i z naší země. Jsou to:

Dr. Natalia Sofia Aldana Martinez, MD, Msc, (Kolumbie), Amarjeet S Bhamra, iniciátor a vedoucí tajemník Nadstranické skupiny pro indické tradiční vědy při Britském parlamentu, (Spojené království), Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D., odborná asistentka na Cornellově univerzitě (USA), Carol Ann Hontz, B. S., M. Ed.  – specializovaná kineziologie (USA), Nora Laubstein (Německo) – spoluzakladatelka a předsedkyně Asociace pro přírodní medicínu v Evropě (ANME), Maximilian Moser, PhD., docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec (Rakousko), Tomáš Pfeiffer, filosof a biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie (ČR), Mgr. Miloslava Rutová, facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, poslankyně parlamentu (ČR), prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.  (ČR), profesor Madan Thangavelu, Ph.D. – genomový biolog, hlavní konzultant v oblasti genomového poradenství, Cambridge (Spojené království), John Weeks, šéfredaktor impaktovaného Časopisu pro alternativní a komplementární medicínu.

     V celé společnosti narůstá poptávka po tradičních a komplementárních léčebných metodách. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují je studovat a rozvíjet i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné začít budovat most oboustranné důvěry a úcty, rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory a obory TCIM, a především vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci. Je třeba si uvědomit, že TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit ke zlepšení kvality života, snižováni nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví, a v neposlední řadě i pro snižování nákladů na zdravotní péči.

      Jedním z výstupů kongresu, který spolupořádá Ústav pro nemedicínské terapie, z. ú. bude tedy vytvoření Platformy 2020 Praha – informačního prostoru pro komunikaci oborů a vzájemnou spolupráci mezi medicínskými obory EBM (Evidence based medicine – medicína založená na důkazech) a obory TCIM.

     Jde o projekt s významným celosvětovým dosahem a prestiží. Další informace o kongresu můžete nalézt na: www.mkz2020praha.cz  a na https://youtu.be/MlcVWG-m_BY

Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú.

Soukenická 21, 110 00 Praha 1

Česká republika

E-mail: info@mkz2020praha.cz

Tel: +420 721 150 871​

www.mkz2020praha.cz

Ayurmed.store se kongresu zúčastňuje jako spoluorganizátor

Manasí meditace

Manasí – možný překlad ze Sanskrtu – ta, jež léčí mysl (a srdce). Toto přízvisko jsem dostala od jednoho z nejlepších učitelů a praktiků ájurvédy na světě, Doktora Vasanta Lada.

Natáčím pro Vás sérii 33 silných meditací pro různé příležitosti. Je dobré začít první meditací a postupovat dále. Postupně naleznete všechny meditace na mém Youtube kanálu: https://www.youtube.com/channel/UC9mavecbxfeNcE7MxZaAxPQ

Užijte si je a když mi dáte Like, budu ráda.

Lenka Čadová – Manasí

Použití synergických bylinných přípravků v ájurvédě

Použití bylin v ájurvédě

Ajurvéda je starověký léčebný systém, který vysvětluje zdraví jako rovnováhu. Nemoc je zjednodušeně vnímána jako nerovnováha katabolických (rozkladných) a anabolických (výživných) energií.

Byliny jsou vnímány jako „zvláštní potravina“, která slouží k vyloučení nadbytků a snížení nedostatků v organismu. Hodnota užívání bylin spočívá zejména v jejich relativní „jemnosti“. To znamená, že respektují časově žádoucí úsek, který tělo potřebuje na specifický dopad účinků bylin na tkáně, jejich stimulaci či zklidnění, výživu nebo vyloučení reziduí z organismu. A to je i důvod, proč se užívají synergické (společně působící) kombinace bylin. Některé byliny otevírají tkáně, jiné pomáhají v obnově tkání, další slouží k dopravě živin a další je vyživují.

  • Hlavní byliny se zaměřují na určitou oblast zdraví nebo poruchy.
  • Podpůrné bylinky zvyšují působení hlavních bylin a minimalizují případné nepohodlí nebo případné vedlejší účinky.
  • Trávicí byliny pomáhají trávit a absorbovat bylinky a základní živiny  přítomné v receptuře.
  • Biologicky dostupné bylinky pomáhají přenášet výhody ostatních bylin a živin po celém těle. Také odstraňují toxiny a zvyšují vstřebatelnost.

Časový úsek užívání je různý – od několika dní až po měsíce, proto se doporučuje užívat synergické bylinné komplexy po dobu alespoň 3 – 6 měsíců.

Existuje pravidlo 10:1, které říká, že bude potřeba vynaložit desetinu času na zlepšení ve srovnání s tím, jak dlouho se problém vyskytuje. 

U syntetických léků nebo koncentrovaných výtažků je mnohem obtížnější zajistit synergii účinných látek. Játra nemusí být schopná léky plně metabolizovat, tzn. že není zajištěna rovnováha mezi katabolickými a anabolickými procesy. Není-li látka plně metabolizována, uchovává se v játrech a tkáních nebo cirkuluje v těle a vytváří toxickou zátěž, která zhoršuje životně důležité fyziologické děje v orgánech.

Síla východních medicínských systému spočívá v obšírném, vše zahrnujícím, pohledu na vzájemně proměnlivé vztahy mezi fyziologickými procesy orgánů a vnějšími faktory (emocionální stavy, strava, roční období…).

Žijeme ve zvláštní době, kdy dochází k integraci různých lidských kultur a vědomostí.

Tento trend se také nevyhnutelně objevuje v „umění“ uzdravovat!

Tak proč jej nevyužít!

  • Západní medicína je „redukční“ ve své podstatě – redukuje vše shora dolů k menším částem až se „celek“ vytratí
  • Ájurvéda je svou podstatou „inkluzívní – zahrnující“ léčebný systém a je celostní v tom, jak vidí tělo a zdraví

(více…)