Individuální poradenství

Poradenství v řešení tíživých a nepříjemných životních situacích.

Podpora a provedení klienta těžkou životní situací. Hledání možných řešení a kroků vedoucí k úlevě a spokojenému a radostnému životu. Vědomé prožití traumatických stavů, pomoc v přijetí těžkých situací. Pochopení a překonání překážek tak, aby byl klient schopen překonat negativní emoce a udržet klidnou  mysl a získal odvahu k dalším životním krokům.

Terapeutickou prác
i lze podpořit HRV  biofeedbackem, který připravuje vhodné fyziologické  a psychické podmínky pro léčbu traumatických stavu.

Poradenství v pracovních, rodinných a zdravotních problémech.

Každá problematická situace k nám přichází s novou nadějí a příslibem. Přináší nám nové příležitosti posunout svůj život, vztah nebo zdraví na cestu, která nám vyhovuje a na které jsme spokojeni sami se sebou a  svým životem. Podstatou změny a vývoje je opustit staré a nefunkční vzorce chování, očekávání a vytvoření stavu, který nám umožní spokojený a radostný stav.

Poradenství v oblasti řízení stresu.

Trénink s HRV biofeedback:
Ať už následujete jakoukoliv cestu (seberozvoje, sebeléčení, sebevývoje) všechny se shodují v jednom – potřebě spojit srdce a mysl tak, aby vzájemně spolupracovaly.
Metoda HRV biofeedback je vědeckou metodou, která vás systematicky vede ke stavu srdeční koherence.
Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální, fyzické a imunitní.
Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.
Koherentní stav neumožňuje plýtvání energií, protože naše součásti jsou vnitřně synchronizované, vyrovnané. V tomto stavu můžeme udržet mysl klidnou a srdce otevřené nový změnám, jsme koncentrováni a tvořiví.
Charakteristickým znakem tréninku HRV biofeedbacku je srozumitelnost, jednoduchost a predevším objektivita.
Analýza životního stylu:

3- denní nepřetržitý monitoring srdečního tepu umožní objektivní vyšetření stresového zatížení, fyzické zátěže a obnovy sil. V posledních 20 letech se analýza lidské fyziologie pomocí metody variability srdeční frekvence stala jednou z nejpropracovanějších vědeckých metod hodnocení stavu autonomního nervového systému (ANS).
Pomocí speciálního zařízení – záznamníku srdečního tepu, nenápadně připevněného na těle, se sledují fyziologické funkce( HRV, tep, zrychlení pohybu ve 3 směrech…) organismu po dobu 3 dnů a noci a to při všech běžných činnostech jako jsou sport, spánek, odpočinek, práce, sex…. Na základě vytvořené analýzy získaných dat a elektronického deníčku zjistíme kdy a při jakých činnostech byl účastník analýzy ve stresu a jak dlouho, jeho fyziologické reakce na běžné i výjimečné situace, kdy nastává obnova a regenerace sil a jak je tato intenzivní, spotřebu energie během cvičení a další zajímavé informace vhodné např. pro sport. ale hlavně pro úpravu životního stylu. 

V oblasti sportu:

Kaučování a optimalizace výkonu.

Dnešní sportovci dosahují fyzických hranic svého těla a fyziologie.
Zpřístupnění psychického  bohatství je předpokladem špičkového výkonu.  Otevření „vnitřního sportovce“ je základem pro nové možnosti a vyšší výkonnost. Špičkoví sportovci se již neliší ve fyzické a technické připravenosti ale úspěch tkví v jejich hlavách a srdcích. Spolupráce srdce a mozku je hranice mezi dobrým a skvělým sportovním výkonem.
1. Techniky zlepšení koncentrace, meditace a relaxace, vizualizace
2. Soustředěná mysl a vyrovnané emoce
3. Správný postoj
4. Zaměření na cíl
5. Nácvik „zóny“, s použitím tréninku HRV biofeadback
• 3 denní měření stresu a obnovy energie.
• Měření aktuálního výkonu a sportovní zátěže pro jednotlivce a skupiny.
Pomocí specializované techniky se měří aktuální fyzická kondice a výkonnost, v průběhu zatížení – tréninku, přípravného zápasu nebo během závodu. Tím je možné přesně dávkovat a určit míru zatížení během tréninku nebo zápasu tak, aby nedošlo k přetížení sportovce nebo naopak k podcenění.
Trenér, tak objektivně víc co, kolik a jak zátěž dávkovat. Ve skupině tak snadno individualizuje potřeby jednotlivých sportovců.
Zařízení je vyvinuté sportovní univerzitou ve Finsku.
Co má trenér k dispozici:
1. Přehled o intenzitě tréninku
(Aktuální hodnoty tepové frekvence, % max srdeční frekvence a % VO2max, hodnoty kcal spotřeby, přehled o EPOC).
2. Fyziologická data, která mu umožní lepší tréninková rozhodnutí.
3. Individuální přístup v týmových sportech.
4. Přehled o obnově sil a regenaeaci.
5. Efektivní testování sportovní výkonnosti.
• Meditační cvičení pro sportovce
Sport a relaxační a  meditační cvičení se vzájemně dobře podporují a doplňují. Meditační cvičení pomáhají objevit naše skryté schopnosti a možnosti. Sportovci, kteří používají meditací a relaxací zlepšují fyzickou výkonnost a pomáhají budovat emoční a psychickou stabilitu.
Během sportovního výkonu se učíme ztišit a zklidnit mysl, překonávat své možnosti i sebe sama a neustále pracovat na svém seberozvoji.
Verified by ExactMetrics