Firemní poradenství

Komunikace v náročných a obtížných situacích

Čím situace náročnější, tím je emočně obtížnější. Proto po nás vyžaduje zúročení nabytých zkušeností. To lze jenom tehdy, získáme-li odstup a dokážeme-li se sami rychle a účinně zklidnit.

Program

 • Jak porozumět konfliktním situacím
 • Naše role během komunikace a jak je můžeme změnit
 • Prevence obtížných vztahů
 • Techniky rychlého zklidnění sebe a ostatních
 • Některé zenové techniky vyjednávání, pohledy východní filosofie.
 • Humor, jako prostředek sblížení!
 • Techniky synchronizace s ostatními účastníky

Cílem programu je nabídnout účastníkům různé pohledy jak porozumět konfliktům a ukázat pestrou skálu reakcí na obtížné situace. Dobrým základem pro řízení těchto situací je vytvoření klidného prostředí pro sebe i ostatní.

Zvýšení psychické odolnosti (resilience)

Psychická odolnost tzv. resilience, nám pomůže snadněji odolávat náročným životním okolnostem a to, nejenom v práci, ale i rodinném životě. Seminář využívá patentované technologie HeartMath institutu USA.

Program:

 • Co je resilience a jaký dopad má na naší fyzickou, emoční mentální a duchovní stránku.
 • Jak srdce ovlivňuje mozek a jak toho můžeme využít ve svém životě a seberozvoji.
 • Možnosti řízení stresu. Obnova energetické rovnováhy v organismu.
 • Nácvik jednotlivých technik, vysvětlení a způsoby jejich použití.

Cílem programu je vybavit klienty návody a nástroji, jak účinně a efektivně zvýšit psychickou i fyzickou odolnost.

Antistresový program a prevence vyhoření

Seminář je určen pro ty, kteří chtějí užívat účinné metody, jak zvládat stres a předcházet syndromu vyhoření. Pomocí nejmodernějších technologií HRV biofeedbacku si ukážeme efektivní techniky i účinky různých myšlenek a emocí na náš organismus.

Program:

 • Příznaky a projevy stresových reakcí na náš organismus, dopad na fyziologii a HRV.
 • Jak nejúčinněji vytvořit fyziologickou a psychologickou balanci, praktická cvičení.
 • Jak si běžně škodíme a co nám pomáhá ke zdraví a štěstí.
 • Myšlení a jeho dopad na fyziologii organismu.
 • Jak vytvořit trvale udržitelné změny.
 • Prevence stresu a vyhoření. Jak vytvořit prostor pro radost a štěstí v životě.

Cílem programu je prakticky rozpoznat a účinně pracovat se stresovými reakcemi a pomocích praktických metod aktivně omezit dopad na zdraví a pohodu v životě.


Verified by ExactMetrics