Má práce – mé poslání

Kombinací tradičních, vědeckými metodami ověřených, postupů spolu s aplikací novodobých poznatků a technologií, které potvrzují moudrost našich předků, společně docilujeme rovnováhy, fyzického, duševního i mentálního zdraví a stability.

 • Propojení soudobé moderní psychologie a tradičních východních přístupů,
 • personalizovaný přístup a péče, doprovod náročnými životními situacemi, krizemi, psychickými a zdravotními problémy využívající moderní a tradiční metody,
 • poskytnutí bezpečného, klidného a vřelého prostředí a zázemí pro klienty,
 • certifikované zdravotní poradenství dle principů indické ájurvédy,
 • diagnostika a trénink proměnlivosti srdeční frekvence (HRV) pro zvýšení odolnosti emocionální, fyzické, duševní a mentální,
 • pulzová diagnostika,  analýza mentální a fyzické konstituce,
 • využití HRV biofeedback technologií pro dosažení rychlých a efektivních změn v životě člověka.
 • HeartMath certifikovaný odborník a Certifikovaný mentor Resilience

 Chcete-li žít spokojený a harmonický život ve zdraví a emoční vyrovnanosti, využít své zkušenosti z minulosti a pokročit vpřed k naplněnému, spokojenému a duchovnímu životu, pak je to přístup právě pro vás.

Projasněním mysli spatříš svou původní přirozenost.

Současná psychologie

Moderní léčebné terapeutické postupy otevírají dlouhodobě skryté stavy  a umožňují jejich ozdravení a vyléčení.

Využívá se speciálních patentovaných mentálně-dechových technik, které provázejí klienta každodenní realitou života a umožňují mu docílit požadovaných změn k udržení psychické a fyzické vyváženosti tj. stavu „srdeční koherence“, kdy lidský mozek a srdce spolupracují v optimální harmonii.

Certifikované HeartMath (USA) a Somatic Vision (USA) postupy a techniky vedou krok po kroku k osobní transformaci.

Co Vás naučí:

 • Ověřitelně používat mentálně dechové techniky k navození fyzické, mentální a emocionální harmonie.
 • Úspěšně zvládat stres a předcházet mu.
 • Zvyšovat sebeúctu a mechanismy sebekontroly.
 • Hledat nová a kreativní řešení v těžkých nebo nepříjemných situacích.
 • Zlepšovat osobní vztahy v rodině i na pracovišti, pomáhá řešit dlouhodobě problematická témata.
 • Dostat se do stavu tzv. „srdeční koherence“ a udržet se v něm pomocí HeartMath postupů a mentálně-dechových technik

Ájurvédská psychologie

Ájurvéda je starodávné poznání o těle, mysli a duši, která obstálo v testu věků a to po více než 5 000 let. 

 • Má osm odvětví. Jedním z těchto odvětví je ájurvédská psychologie, také známá jako graha chikitsa nebo bhuta vidya.

 • Ájurvédská psychologie řeší mentální nerovnováhu a jak ji léčit holistickými metodami tak, aby se klienti mohli vrátit do svého vrozeného stavu mentální rovnováhy. Mysl je známá jako manas v sanskrtu.

 • Ájurvédský lékař (vaidya) nebo praktický lékař může prostřednictvím vyšetřovacího procesu skládajícího se z 8 úkonů (ashta vidya pariksha) určit současný psychologický stav pacienta (manas vikruti). Pozoruje, jak pacient mluví, sleduje pulz, dívá se na nehty, jazyk, atd..

 • Manas vikruti se také projevuje prostřednictvím druhé ze sedmi úrovní pulzu v ayurvédské pulzní diagnostice. Manas vikruti lze klasifikovat třemi dóšami nebo druhy ájurvédského těla: Vata, Pitta a Kapha.

 • Čistě přírodní bylinné ájurvédské léky se synergickým složením mnoha bylin a minerálů pomáhají účinně docilovat rovnováhy těla i mysli, předcházet problémům a řešit dlouhodobé tj. chronické problémy.

 

Aplikované vědecké přístupy

 • HeartMath Institut (USA) řadu let zkoumá tzv. „srdeční mozek“.

Srdce jako sídlem emocí.

Výsledky dosažené předními odborníky v oblasti neurokardiologie umožňují dosahovat rychlých a žádaných změn, emoční stability a využití potenciálu každého člověka (flow, resilience, srdeční koherence).

 • Firstbeat (Finsko) a univerzita Jyväskylä 

Přesným měřením srdečního tepu v průběhu 3 dní/3 nocí dokážeme pomocí digitálního modelu lidské fyziologie poskytnout objektivní obraz o emočním a fyzickém stavu každého člověka.

Zjistit co člověka vyčerpává a naopak nabíjí, jak kvalitně sportuje a regeneruje, jak dobře spí, jak na něj působí léky, jakou má spotřebu energie, jaké má stresory.

Analýza činnosti srdce je oknem do života.

 •  ÁCÁRA  – Amrita centrum pro pokročilý výzkum v ájurvédě

Amrita univerzita (Indie – Kerala). Toto výzkumné středisko v čele s jejím ředitelem Dr. Ram Manoharem je indickým vládním garantem indického ministerstva AYUSH pro vědecké ověřování tradičních ájurvédských postupů a prostředků.

Úkolem výzkumného střediska ÁCÁRA je  propojení „západní medicíny“ s výhodami tradičního medicínského systému ájurvédy.

Vědečtí pomocníci

 • HeartMath Institut a Somatic Vision (USA) – poskytují patentované postupy a vyhodnocovací metody založené na měření srdeční frekvence a její proměnlivosti (HRV).

HRV technologie: emWave2, emWave PRO Plus, Alive Pioneer, Inner Balance, PulseOn (Finsko) 

Jsou vyvinuty tak, aby zpříjemnily každodenní život a vytvářely požadovaný  psychický a fyzický stav. Každý emoční stav má svůj záznam v HRV.

HRV workshopy, zábavné hry a tréninky srdeční koherence a psychické resilience prostřednictvím patentovaných mentálně-dechových technik.

 • Firstbeat (Finsko) – Off-line měření proměnlivosti srdeční frekvence po 3 dny a 3 noci – práce, sport, odpočinek prostřednictvím monitoru srdečního tepu Bodyguard2 a expertního systému pro vyhodnocení životního stylu Firstbeat Lifestyle Assesment.
 • VedaPulse (Rusko) – nabízí moderní EKG digitální pulzovou diagnostiku ověřenou tradičními postupy dle indické ájurvédy – matky všech lékařských systémů – a tradiční čínské medicíny.  Expertní systém pro zdravotní doporučení dle ájurvédy. TČM, dietologie, naturopatie a dalších holistických přístupů.
  • VedaEHF – vysokofrekvenční terapie pro aktivaci mezibuněčného informačního toku. Využití v oblasti chronických zátěží.
  • Rikta –  velkoplošná fyzioterapie prostřednictvím pulzujícího výkonného laseru a současně světla v IR oblasti spolu s vlivem konstantního magnetického pole a technologie TENS. Pro akutní problémy a úrazy.
  • VedaLaser – Fyzioterapeutické zařízení VedaLaser pro komplexní  akupunkturní terapii  laserem v červeném spektru, iontoforéza a akupresura stříbrným hrotem působí účinně na biologicky aktivní body (BAP dle WHO).