Současná psychologie

Moderní léčebné terapeutické postupy otevírají dlouhodobě skryté stavy  a umožňují jejich ozdravení a vyléčení.

Využívá se speciálních patentovaných mentálně-dechových technik, které provázejí klienta každodenní realitou života a umožňují mu docílit požadovaných změn k udržení psychické a fyzické vyváženosti tj. stavu „srdeční koherence“, kdy lidský mozek a srdce spolupracují v optimální harmonii.

Certifikované HeartMath (USA) a Somatic Vision (USA) postupy a techniky vedou krok po kroku k osobní transformaci.

Co Vás naučí:

  • Ověřitelně používat mentálně dechové techniky k navození fyzické, mentální a emocionální harmonie.
  • Úspěšně zvládat stres a předcházet mu.
  • Zvyšovat sebeúctu a mechanismy sebekontroly.
  • Hledat nová a kreativní řešení v těžkých nebo nepříjemných situacích.
  • Zlepšovat osobní vztahy v rodině i na pracovišti, pomáhá řešit dlouhodobě problematická témata.
  • Dostat se do stavu tzv. „srdeční koherence“ a udržet se v něm pomocí HeartMath postupů a mentálně-dechových technik
Verified by ExactMetrics