Co dělám

Spojení psychologie s moderní vědou a biofeedback technologiemi umožní dosažení rychlých a efektivních změn v životě člověka

Nová doba, nové přístupy.“

Věda:
HeartMath Institut (USA) řadu let zkoumá tzv. „srdeční mozek“. Výsledky dosažené předními odborníky v oblasti neurokardiologie, umožňují dosahovat rychlých a žádaných změn, emoční stability a využití potenciálu každého člověka.
Přesným měřením srdečního tepu, během běžných denních i nočních činností, dokážeme pomocí digitálního modelu lidské fyziologie (univerzitní společnost Firstbeat ve Finsku) poskytnout objektivní obraz o emočním a fyzickém stavu  každého člověka.
Technologie:
patentované postupy a metody založené na měření srdečního tepu a jeho proměnlivosti(HRV), které jsou vyvinuté tak, aby zpříjemnily každodenní život a vytvářely požadovaný  psychický a fyzický stav. Každý emoční stav má svůj záznam v HRV(proměnlivosti srdeční páce).
Psychologie:
léčebné terapeutické postupy otevírají dlouhodobě skryté stavy  a umožňují jejich ozdravení a vyléčení. Využívá se speciálních mentálně-dechových technik, které provází klienta každodenní realitou života a umožňují mu docílit požadovaných změn a udržení psychické a fyzické vyváženosti tzv. stavu coherence.
HeartMath postupy vedou krok po kroku k osobní transformaci.
Co Vás naučí:
  • Používat mentálně dechové techniky k navození fyzické, mentální a emocionální harmonie.
  • Úspěšně zvládat stres a předcházet mu. Zvyšovat sebeúctu a sebekontrolní mechanismy.
  • Hledat nová a kreativní řešení v těžkých nebo nepříjemných situacích.
  • Zlepšovat osobní vztahy v rodině i na pracovišti, pomáhá řešit dlouhodobě problematická témata.
  • Dostat se do stavu tzv. srdeční koherence a udržet se v něm pomocí HeartMath postupů.

 Chcete-li žít spokojený a harmonický život ve zdraví a emoční vyrovnanosti, využít svoje zkušenosti z minulosti a pokročit vpřed k naplněnému  a spokojenému a duchovnímu životu, pak je to přístup právě pro vás.